มาดูความน่ารักของ Munchkin Cat หรือแมวพันธุ์ขาสั้นกัน

มึนชกินเป็นแมวสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบในปี 1983 ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยลักษณะขาของมันจะสั้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์อื่น เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นในรัฐลุยเซียนา มึนชกินเป็นแมวขนาดปานกลาง มีขาที่สั้นกว่าแมวสายสายพันธุ์อื่นประมาณ 3 นิ้ว สายพันธุ์นี้มีเกือบทุกสี ทุกลาย ทั้งขนสั้นและขนยาว